Μεταβολή Προγράμματος – Καλοκαιρινές διακοπές 2017

Από αύριο, Πέμπτη 13/7, και μέχρι την Παρασκευή, 4/8, το πρόγραμμα μεταβάλλεται ως εξής:

Kickboxing - Boxing

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
(Sparring Day)
Σάββατο
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευή
(Sparring Day)
Σάββατο
Αίθουσα 111:00-12:30
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 111:00-12:30
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 111:00-12:30
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 111:00-12:30
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 111:00-12:30
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 110:30-12:00
Παιδικό Kickboxing
1+2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 115:30-17:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 115:30-17:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 115:30-17:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 115:30-17:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 115:30-17:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 112:00-13:30
Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Γρηγοριάδης Α.)
Αίθουσα 117:00-18:00
Παιδικό Kickboxing 1
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 117:00-18:15
Παιδικό Kickboxing
1+2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 117:00-18:00
Παιδικό Kickboxing 1
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 117:00-18:15
Παιδικό Kickboxing
1+2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 117:00-18:00
Παιδικό Kickboxing 1
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 118:00-19:00
Παιδικό Kickboxing 2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 118:15-19:30
Kick Boxing
Αγωνιστικό
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 118:00-19:00
Παιδικό Kickboxing 2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 118:15-19:30
Kick Boxing
Αγωνιστικό
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 118:00-19:00
Παιδικό Kickboxing 2
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 119:00-20:20
Boxing
Αγωνιστικό (Γρηγοριάδης Α.)
Αίθουσα 119:30-20:45
Kick Boxing
Cardio (No Contact)(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 119:00-20:20
Kickboxing
Αγωνιστικό
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 119:30-20:45
Kick Boxing
Cardio (No Contact)(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 119:00-20:20
Kickboxing
Αγωνιστικό-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 120:20-21:30
Kick Boxing
Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 121:45-23:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 120:20-21:30
Boxing
Προχωρημένοι (Γρηγοριάδης Α.)
Αίθουσα 121:45-23:00
Kick Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 120:20-21:30
Boxing
Αρχάριοι-Προχωρημένοι
(Γρηγοριάδης Α.)
Αίθουσα 121:30-22:45
Kick Boxing
Αρχάριοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 121:30-22:45
Kick Boxing
Αρχάριοι
(Θεοφάνους Ι.)
Αίθουσα 121:30-22:45
Kick Boxing -
Αρχάριοι
(Θεοφάνους Ι.)

Η σχολή θα παραμείνει κλειστή από 5 έως και 22 Αυγούστου.