Επανεκκίνηση Προπονήσεων στο Fight Club Galatsi!

Αγαπητοί αθλητές,

Μετά την ανακοίνωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020, σας ανακοινώνουμε πως:

 • Επιτρέπεται η αθλητική δραστηριότητα στη χώρα μας, χωρίς κανένα ηλικιακό περιορισμό. Ατομικές ή ομαδικές προπονήσεις τόσο για αθλητές/τριες όσο και για αθλούμενους/ες, πάντα όμως με όρους και περιορισμούς σε ότι αφορά στη χωρητικότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω των 400τ.μ., επιτρέπεται η παρουσία 1 ατόμου ανά 20τ.μ. διαθέσιμου χώρου.

Έπειτα και από αυτά τα νέα όρια που τίθενται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ο αρχικός σχεδιασμός προπονήσεων για τον οποίο σας είχαμε ενημερώσει σε παλιότερο δελτίο τύπου (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ), μεταβάλλεται ως εξής

 • Το ανώτατο όριο αθλητών ανά προπόνηση, δεδομένου του ωφέλιμου χώρου της σχολής μας, επαναπροσδιορίζεται στα 10 άτομα.
 • Δεδομένου του επιβεβλημένου ανώτατου ορίου αθλουμένων, θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανά προπόνηση. Επομένως, είναι απαραίτητο να ενημερώνετε την γραμματεία για την πρόθεσή σας να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε προπόνηση. Τα γκρούπ προπονήσεων θα πραγματοποιούνται αυστηρά με ραντεβού. Θυμηθείτε πως είμαστε υποχρεωμένοι, εκ του νόμου, να διατηρούμε ανώτατο όριο 10 ατόμων ανά προπόνηση.
 • Οι τιμές των συνδρομών ισχύουν ως έχουν, με τη διαφορά ότι οι συνδρομές πλέον θα αφορούν 3 προπονήσεις ανά εβδομάδα για όλους.
 • Οι υπάρχουσες ετήσιες συνδρομές ισχύουν και θα παραταθούν για 2 μήνες τουλάχιστον.
 • Το πρόγραμμα της σχολής θα μεταβληθεί για να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες ειδικές συνθήκες. Θα ενημερωθείτε επίσημα για το νέο πρόγραμμα, αύριο 1/6, με καινούριο δελτίο τύπου.
 • Τέλος, για όσους το επιθυμούν, παραμένει η δυνατότητα προγραμματισμού ατομικών ιδιαιτέρων μαθημάτων, στον χώρο της σχολής, με την ελάχιστη δυνατή τιμή κατά περίπτωση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την επανέναρξη προπονήσεων οποιουδήποτε αθλητή/τριας, είναι η συμπλήρωση του προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού, παρουσία ιατρού και η προσκόμιση της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης στην γραμματεία της σχολής. Αναλυτικότερα:

 1. Το έντυπο του προαγωνιστικού ιατρικού ιστορικού για αθλητές/ τριες συμπληρώνεται από τους ιδίους παρουσία ιδιώτη ιατρού (γενικό ιατρό, παθολόγο, καρδιολόγο, πνευμονολόγο και συναφείς ειδικότητες).
 2. Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού παραμένει στην κατοχή του ιατρού και φυλάσσεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 3. Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού ιστορικού και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις.
 4. Στην επανέναρξη των προπονήσεων και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, οι αθλητές/αθλήτριες προσκομίζουν τη σχετική ιατρική βεβαίωση.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα:

 1. Έντυπο προαγωνιστικού ιστορικού
 2. Ιατρική Βεβαίωση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής στο 2102915489 ή στο info@fightclubgalatsi.gr .

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή όλων στους παρακάτω πίνακες με χρήσιμες οδηγίες για τους αθλούμενους: