Επόμενες εξετάσεις έγχρωμων ζωνών: 12/07/2019

Οι επόμενες εξετάσεις έγχρωμων ζωνών είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή, 12/7/2019.

Οι εξετάσεις για τις έγχρωμες ζώνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη μοναδική ύλη του Δασκάλου, Ι. Θεοφάνους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν την ενδυμασία της σχολής (Tshirt, Shorts, Ζώνη).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, η τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τη σχολή.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στη γραμματεία της σχολής.