Κατάσταση
σε εκκρεμότητα
Επιβεβαιωμένο
Κράτηση
Ακυρωμένο

Χορηγοί  Fight Club Galatsi: